Materská škola v Báhoni

ÚvodVítame Vás na internetovej stránke materskej školy v Báhoni. Našim cieľom je prinášať informácie pre rodičov detí navštevujúcich našu materskú školu, ako aj pre záujemcov o umiestnenie dieťaťa v našom zariadení.


"Ľudí vždy fascinovala schopnosť vtákov nájsť svoj domov. Aj keď ich so zviazanými očami odvezú ďaleko od svojho domova, spoľahlivo nájdu cestu späť. Keby sa človek dokázal tak bezpečne zorientovať a nájsť cestu životom".
Pri príprave na hľadanie tejto cesty zohráva dôležitú úlohu práve výchova a vzdelávanie v rannom veku človeka.
A preto
našim cieľom je vytvoriť deťom bezpečné miesto, kde môžu prežívať svoje pocity. Miesto, kde sú rešpektované a oceňované ich nápady, podnecované k samostatnému riešeniu problémov a k vzájomnému rešpektovaniu sa.
Východiskom pre našu prácu je jedinečno
sť každého dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Spoločne pracujeme na tom, aby Vaše a "naše" deti prežili šťastné detstvo, detstvo, v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému a úspešnému zvládnutiu neskorších úloh.

Mgr. Vladimíra Struhárová
zástupkyňa riad. pre MŠ